Verktygstillverkning

Genom att konstruera och tillverka verktyg själva får vi kontroll över hela processen från order till leverans och kan på så sätt lättare styra kvalitet och leveranssäkerhet. Oavsett det gäller enkla prototypverktyg eller serieverktyg för små eller stora formsprutade detaljer så anpassar vi tillverkningen till era behov. Genom att erbjuda både verktygstillverktygning och tillverkning av detaljer får ni som kund en leverantör som tar ett helhetsansvar för er leverans.

Verktygen kan anpassas för olika typer av intag, till exempel kant, stång, snabel, tunnel, film eller varmingöt. Verktygens formytor kan till exempel putsas, poleras, blästras, gnistas eller etsas för att få önskad ytstruktur på de formsprutade detaljerna.

Provverktyg formsprutning

Verktygskonstruktionen förenklas så mycket som möjligt för att möta det antal detaljer som ska tillverkas. Verktygen tillverkas i aluminium vilket ger en snabb och effektiv tillverkning vilket medför att investeringskostnaderna hålls på så låg nivå som möjligt. I verktyget kan sedan detaljer formsprutas under produktionsriktiga förhållanden. Vanligtvis tillverkas något 100-tal detaljer.

Lågvolymsverktyg formsprutning

Verktygskonstruktionen anpassas för en mer automatiserad formsprutningsprocess.Verktygen tillverkas i aluminium vilket ger en snabb och effektiv tillverkning vilket medför att investeringskostnaderna hålls på så låg nivå som möjligt. I verktyget kan sedan detaljer formsprutas under produktionsriktiga förhållanden. Verktygens livslängd är upp mot 100.000 skott vilket täcker väldigt många detaljers livslängd.

Så här arbetar vi

Formfyllnadsanalys

För att kvalitetssäkra vår process simulerar vi alltid formsprutningen. Genom att göra detta upptäcker vi tidigt eventuella problem och risker med konstruktionen. Eventuell justeringar görs och därefter ny simulering. Tack vare detta kan vi reducera antalet justeringar och erbjuda en mer kostnadseffektiv produkt.

Konstruktion

Våra egna verktygskonstruktörer konstruerar verktygen. Beroende på vilken typ av verktyg anpassas konstruktionen för en så kostnadseffektiv tillverkning som möjligt.

Fräsning

Verktygen fräses av egen personal i vår CNC-verkstad. Automatiserad beredning och plockrobotar som förser fräsmaskiner med ämnen innebär effektiv tillverkning.

 

 

Montering

Verktygen monteras av egen personal i vår verktygsverkstad. Här skapas också de blästrade, putsade eller polerade ytor som ska ge slutprodukten sin ytfinish. Innan formsprutning provtrycker vi verktyget för att säkerställa att det är korrekt.

Formsprutning

Verktyget provsprutas för att få fram utfallsprover. Verifiering av sprutparametrar och kontroll mot kunds kravspecifikation för att säkerställa att kraven uppfylls. Dokumentation, t ex mätprotokoll och PPAP, enligt överenskommelse med kund.