PUR-gjutning

I utvecklingsprojekt finns ofta behov att tidigt funktionsprova den slutliga konstruktionen i material som simulerar den slutgiltiga konstruktionsplasten. Genom att ta fram gjutformar i mjuka eller hårda material kan detaljer gjutas fram i polyuretan, PUR, med sådana egenskaper. Metoden kan också användas för serietillverkning då antal är relativt litet i förhållande till detaljens storlek.

Vi arbetar med två olika metoder inom PUR-gjutning.

Vakuumgjutning

Vakuumgjutning kan med fördel användas då en mindre serie av plastdetaljer önskas. Framtagningstiden av verktyg är normalt mycket snabb. Verktygen gjuts vanligen i silikon från en 3D printad master. Tack vare att detaljerna gjuts under vakuum blir de porfria och därmed mycket starka. Metoden kräver liten efterbearbetning och detaljerna har egenskaper som liknar vanliga termoplaster t.ex. hårt, mjukt, styvt, flexibelt, värmetåligt, och transparent. Detaljerna kan även infärgas i valfri kulör samt även förstärkas med fibrer.

 

pdf  Datablad

 

RIM-gjutning

Ett alternativ till vakuumgjutning är RIM-gjutning. Namnet betyder "Reaction Injection Moulding". Detta är en metod som är mer kostnadseffektiv när antalet detaljer ökar eller om storleken på detaljerna växer och som ofta används som produktionsmetod för lågvolymsdetaljer. Vid denna gjutmetod använder vi oss av verktyg gjutna i silikon vilket normalt gör att framtagningstiden är mycket kort. Utbudet material är något begränsat och så också antalet kulörer som detaljerna kan gjutas i. Valfri kulör uppnås via efterföljande lackering.

 

pdf  Datablad