Laminering

Verktygens konstruktion och material anpassas mot antalet detaljer som ska tillverkas. De kan till exempel fräsas i trä, ureol eller aluminium. Verktygen fräses sedan i våra egna 5-axliga fräsmaskiner och färdigställs för laminering. 

Därefter byggs detaljen upp med kompositväv i till exempel glasfiber eller kolfiber. Slutligen injiceras verktyget med ett matrismaterial. Detta kan till expempel utgöras av epoxi, polyester eller vinylester.  När matrismaterialet härdat så avlägsnas den formade detaljen.

Slutligen renskärs detaljen så att allt överskottsmaterial försvinner, detta gäller både konturer och hålbilder.

De färdiga detaljerna kan sedan med fördel kombineras med detaljer tillverkade med våra andra metoder för ett komplett resultat.