SLA – stereolitografi

Testrubrik

En brödtest på prov

SLA – stereolitografi

Stereolitografi, SLA, används främst då ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet är viktigast. SLA passar också utmärkt till design modeller eller mastrar för avgjutning. Du kan anpassa prototypen genom att göra flera olika materialval för att nå rätt transparens, flexibilitet eller styvhet. Vid designmodeller så putsas och lackeras detaljen så att det blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och liknande. SLA är ett av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D printing.

SLA – stereolitografi

Stereolitografi, SLA, används främst då ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet är viktigast. SLA passar också utmärkt till design modeller eller mastrar för avgjutning. Du kan anpassa prototypen genom att göra flera olika materialval för att nå rätt transparens, flexibilitet eller styvhet. Vid designmodeller så putsas och lackeras detaljen så att det blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och liknande. SLA är ett av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D printing.

SLA – stereolitografi

Stereolitografi, SLA, används främst då ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet är viktigast. SLA passar också utmärkt till design modeller eller mastrar för avgjutning. Du kan anpassa prototypen genom att göra flera olika materialval för att nå rätt transparens, flexibilitet eller styvhet. Vid designmodeller så putsas och lackeras detaljen så att det blir så lik slutprodukten som möjligt. Vi adderar olika ytstrukturer, grafik, tryck och liknande. SLA är ett av flera alternativ inom Rapid Prototyping / Additiv tillverkning / 3D printing.