Plåtpressning

Genom att kunna välja mellan två olika formningsmetoder så kan vi erbjuda en optimal pressning för just dina detaljer. Beroende på till exempel antal, storlek och radier så föreslår vi lämplig metod.

Flexformning

Lämna dina föreställningar om begränsningar att forma plåt. Flexforming i Quintuspress är ett naturligt val då vi snabbt ska tillverka stora dubbelkrökta plåtdetaljer som prototyper eller serieprodukter. Att pressa detaljer med underskär och känsliga ytor är några av möjligheterna. Du kan med frihet ändra plåttjocklek och material utan att behöva göra ändringar i verktyget. I Quintuspressning formas plåten mot en verktygshalva med hjälp av ett oljefyllt gummimembran, detta leder till lägre initiala kostnader och korta ledtider jämfört med traditionell plåtpressning. Välj bland flera olika material.

Hydraulpressning

Med hydraulpressning formar vi dina plåtdetaljer efter önskemål. Plåten pressas mellan flera verktygshalvor för att forma din produkt. Välj bland flera olika material. Tekniken har fördelen att det går att producera detaljer med små radier. Detta är det naturliga valet vid större serier av lite mindre och mellanstora detaljer.

Flexformning - teknisk data

Steg 1: Plåten (röd) läggs ovanpå verktyget (grått)

Steg 1: Plåten (röd) läggs ovanpå verktyget (grått)

Steg 2: Upp till fyra kubikmeter ricinolja pumpas in ovanför ett gummimembran (gult) för att nå det maximala trycket på 93 000 ton. Trycket är isostatiskt, det vill säga jämnt fördelat över plåtytan, och underskärning är möjlig. Hundra mil tråd/band hålle

Steg 2: Ricinolja pumpas in ovanför ett gummimembran (gult) för att nå det maximala trycket på 93 000 ton. Trycket är isostatiskt, det vill säga jämnt fördelat över plåtytan, och underskärning är möjlig. Hundra mil tråd/band håller ihop pressens stativ.

Steg 3. Membranet lyfts upp. På kort tid har en detalj blivit färdig.

Flexformning - maskinkapacitet

1 st Quintus stor
Arbetsområde 1600 x 3000 x 280

1 st Quintus mellan
Arbetsområde 1100 x 4000 x 225

Hydraulpressning - maskinkapacitet

1 st hydraul 500 ton
Arbetsområde 2100 x 1300 x 1150

1 st hydraul 250 ton
Arbetsområde 2000 x 1000 x 800

1 st hydraul 70 ton
Arbetsområde 800 x 600 x 600