Personbilar och lastbilar

Flexformning i Quintuspress är en väldigt lämplig teknik för framtagning av stora dubbelkrökta detaljer i låg och medelstora volymer. Den huvudsakliga anledningen till detta är att presstekniken endast kräver en verktygshalva, vilket innebär upp till 70 % besparing i verktygsinvestering.

Ju större detaljen är desto större är vinsten av att endast behöva investera i en verktygshalva.

Prototal AB är unikt med sina två stora Quintus pressar. Det finns endast ett väldigt litet antal maskiner i världen för legotillverkning.

Q1 = L3000 x B1600 x H300
Q2 = L4000 x B1100 x H240
 

Givetvis har vi även möjlighet att pressa detaljer på konventionellt sätt i någon av våra hydrauliska pressar om detta skulle visa sig vara mer fördelaktigt i det specifika fallet.

 

Detaljer för personbilar och lastbilar är goda exempel på projekt som på ett bra sätt utnyttjar Prototal AB´s möjligheter till flexformning av stora plåtdetaljer.

  • Att investera i endast en verktygshalva istället för två påverkar totalekonomin i väldigt hög grad. Detta är inte minst viktigt i de fall där antalet detaljer inte är så stort.
     
  • Detaljer med en längd upp emot 4000mm kan pressas och den bredaste detaljen vi pressar är nästan 1600mm.
     
  • En verktygshalva ger också fördelen att man kan arbeta med pressning av olika plåttjocklekar i samma verktyg vilket inte är möjligt i ett konventionellt pressverktyg.

Personbil - dörrstruktur

Personbil - tak

Personbil - B stolpe

Lastbil - instegsbrunn

Lastbil - tak

Lastbil - karross hytt

MER OM FLEXFORMNING