Arkitektur

Flexformning i Quintuspress är en väldigt lämplig teknik för framtagning av stora dubbelkrökta detaljer i låg och medelstora volymer. Den huvudsakliga anledningen till detta är att presstekniken endast kräver en verktygshalva, vilket innebär upp till 70 % besparing i verktygsinvestering.

Ju större detaljen är desto större är vinsten av att endast behöva investera i en verktygshalva.

Prototal AB är unikt med sina två stora Quintus pressar. Det finns endast ett väldigt litet antal maskiner i världen för legotillverkning.

Q1 = L3000 x B1600 x H300
Q2 = L4000 x B1100 x H240

 

Pressning av dekor, fasadplåtar, är goda exempel på projekt som på ett bra sätt utnyttjar Prototal AB´s möjligheter till flexformning av stora plåtdetaljer.

 • En halvering av verktygsinvesteringen innebär stora möjligheter att ta fram stora pressade detaljer med 3D modellerade ytor. Detta till en annan kostnad än man tidigare trott varit möjlig.
   
 • Detaljer med en längd upp emot 4000 mm kan pressas och den bredaste detaljen vi pressar är nästan 1600 mm.
   
 • En verktygshalva ger också fördelen att man kan arbeta med pressning av olika plåttjocklekar i samma verktyg vilket inte är möjligt i ett konventionellt pressverktyg.
   
 • Presstekniken är väldigt skonsam mot detaljens yta vilket innebär att det går att pressa i de flesta material såsom rostfritt, aluminium, zink, kolstål, o s v. Även sandwichmaterialet Alucobond, vilket är anpassat för fasadbeklädnad, är väl lämpat för pressning av  3-D modellerade mönster.Tekniken lämpar sig för pressning av känsliga ytor såsom borstade, spegelpolerade men även lackerade.
   
 • Pressning möjliggör framtagning av mönster på ett sätt som kan vara svårt att uppnå med andra metoder. Hur mönstret ska se ut begränsas oftast enbart av din fantasi.

 

Nedan finner du ett antal exempel på mönster som vi tagit fram. Materialet i dessa fall är rostfritt där ytstrukturen är borstad respektive spegelpolerad.
Möjligheterna till att ta fram egna mönster är oändliga och vi fungerar gärna som ditt bollplank.

icon-email.png  Kontakta oss så berättar vi mer

Borstad rostfri

Borstad rostfri

Blank rostfri

Borstad rostfri

Cortenstål

Lackerad

Koppar

Lackerad Alucobond

Lackerad Alucobond

Lackerad Alucobond

MER OM FLEXFORMNING