Med maskiner som gör oss unika

Vi har en komplett maskinpark men också maskiner som gör oss helt unika. Hos oss finns två av ytterst få Quintuspressar i världen för flexformning av plåtdetaljer. Flexformning är ett naturligt val vid snabb tillverkning av stora dubbelkrökta plåtdetaljer som prototyper eller serieprodukter. Plåttjocklek och material kan justeras under produktion, utan att vi behöver göra ändringar i verktyget. I Quintuspressen formas plåten mot endast en verktygshalva och det ger dig lägre kostnader och kortare ledtider.

Upp till 70% besparing i verktygsinvestering
tack vare enbart en verktygshalva

 

Möjlighet till mycket stora detaljer

Klippverktyg elimineras med effektiv
5-axlig laserskärning

 

Två styck av ytterst få Quintuspressar
i världen för legopressning

Arbetsfordon

Vi har kunskapen, tekniken och metoderna som krävs för säkra och trygga leveranser.

Energi

Vi tillverkar allt från små till stora och komplexa detaljer för till exempel turbiner och offshore.

Industri

Med gediget hantverkskunnande och en stor maskinpark kan vi tillverka det mesta i plåt.

Säkra leveranser

För att minimera risken för eventuella och kostsamma fel i din produkt simuleras alltid pressprocessen innan tillverkning. Vi fortsätter sedan att mäta, kontrollera och kvalitetssäkra din produkt till slutleverans. Dessutom konstruerar och fräser vi dina verktyg själva. Detta ger er en lägre totalkostnad och snabbare leverans.