Kontaktpersoner

Henrik Lundell

VD
tel: 036-387242
mobil: 0765-387242
henrik.lundell@prototal.se

Jonas Sandwall

Marknadschef
tel: 036-387241
mobil: 0765-387241
jonas.sandwall@prototal.se

Leif Norman

Sälj - kundansvarig plast
tel: 036-387202
mobil: 0765-387202
leif.norman@prototal.se

Paul Padoan

Sälj - kundansvarig plast
tel: 08-586 370 54
mobil: 0765-41 62 54
paul.padoan@prototal.se

Martin Myrflott

Sälj - kundansvarig plåt
tel: 036-375618
mobil: 0765-375618
martin.myrflott@prototal.se

Andreas Rosén

Sälj - kundansvarig plåt samt export
tel: 036-387207
mobil: 0765-387207
andreas.rosen@prototal.se

Ulf Wijk

Sälj - plåt
tel: 036-375614
ulf.wijk@prototal.se

Björn Lidbrandt

Sälj - 3DP / modelltillverkning
tel: 036-387219
bjorn.lidbrandt@prototal.se

Martina Ek

Sälj - 3DP / modelltillverkning
tel: 036-387228 
martina.ek@prototal.se

Anna Hallman

Sälj - 3DP / modelltillverkning
tel: 036-387220
anna.hallman@prototal.se

Jonas Blomdahl

Sälj - 3DP / modelltillverkning
tel: 036-387218
jonas.blomdahl@prototal.se

Kent Johannesson

Sälj - fräsning
tel: 036-37 56 01
kent.johannesson@prototal.se

 

Mattias Arvidsson

Sälj - formsprutning
tel: 036-387209
mattias.arvidsson@prototal.se

Nils-Åke Karlsson

Produktionschef
tel: 036-387205
mobil: 0765-387205
nils-ake.karlsson@prototal.se

Nicklas Gårde

Inköps- och försäljningschef
tel: 036-387229
nicklas.garde@prototal.se

Peter Jabrin

Kvalitets- och miljöchef
tel: 036-387248
peter.jabrin@prototal.se

Anneli Brengdahl

Ekonomichef
tel: 036-387201
anneli.brengdahl@prototal.se