Här finns vi

Jönköping

Huvudkontor

Prototal AB
Instrumentvägen 6
556 02 Jönköping

tel: 036-38 72 00
mail: info@prototal.se

Vinninga

Dotterbolag

Prototal PDS AB
Tistelvägen 1
531 71 Lidköping

tel: 0510-54 50 90
mail: info@pds.se
web
: www.pds.se

Götene

Dotterbolag

Prototal PDS AB
Hantverksgatan 2
533 33 Götene

tel: 0510-54 50 90
mail: info@pds.se
web
: www.pds.se

Levanger

Dotterbolag

Prototal AS
Kirkegata 75C
7600 Levanger
Norge

tel: +47 74 08 54 00
mail: firmapost@prototal-norge.no

Huvudenhet för tillverkning av prototyper och lågvolymsproduktion:

3D-printing
Modelltillverkning
Formsprutning
Plåtformning

Dotterbolag för tillverkning av prototyper och lågvolymsproduktion:

3D-printing
Modelltillverkning
Formsprutning

Dotterbolag för tillverkning av högvolymsproduktion:

Formsprutning

Dotterbolag för tillverkning av prototyper:

3D-printing
Modelltillverkning