2010-06-07 13:54

Medicinteknik

Medical ISO 13485

För att stärka vår roll som leverantör av medicintekniska prototyper och serieprodukter är vi certifierade enligt ISO 13485.
Certifieringen är utförd av DNV, Norske Veritas. Med de skärpta kvalitetsstyrningskrav som finns i ISO 13485 kan vi säkra att era medicintekniskt klassade produkter blir tillverkade enligt fastställda krav.

Vi använder oss även av additiv tillverkning för att tillverka medicintekniska produkter enligt ISO13485. Detta gör oss unika.