2010-06-07 13:54

ISO 13485

Certifiering ISO 13485

För att stärka vår roll som leverantör av medicintekniska prototyper och serieprodukter är vi certifierade enligt ISO 13485.
Certifieringen är utförd av DNV, Norske Veritas, under våren 2010. Med de skärpta kvalitetsstyrningskrav som finns i ISO 13485 kan vi säkra att era medicintekniskt klassade produkter blir tillverkade enligt fastställda krav.