2012-05-03 15:00

Prototal + PDS = sant

Prototal ny huvudägare till PDS

Prototal AB förvärvar 85% av aktierna i Plastic Design & Service i Vinninga AB, i dagligt tal PDS.
Genom förvärvet stärker Prototal sin roll som ledande prototyp- och småserieleverantör i norra Europa.

Köpet ger tillgång till ökad kapacitet inom friformsframställning, vakuumgjutning, tillverkning
av formverktyg och formsprutning av plastdetaljer. Prototal får nu dessutom tillgång till PDS
teknik för formsprutning av prototyper i formverktyg tillverkade av friformad plast.

PDS fortsätter med sin verksamhet i Vinninga. Företagets goda rykte, värdefulla nätverk och
mycket kompetenta personal ger, tillsammans med Prototals breda tjänsteutbud, goda
möjligheter till vidareutveckling och ökad tillväxt.


Nuvarande delägare Mikael Sohlberg behåller rollen som VD och resterande 15% av aktierna.
"Som komplement till den egna verksamheten ges PDS nu möjligheten att erbjuda marknaden
Prototals hela utbud av prototyp- och serietillverkning inom plast och plåt", säger Mikael Sohlberg.

Den tidigare huvudägaren Börje Thorstensson blir fortsatt aktiv i verksamheten.
"Börjes stora kunskap och kreativitet kommer att bli en stor tillgång för hela vår koncern",
avslutar Henrik Lundell, VD för Prototal.