Plast – att välja rätt metod

Vi använder oss av de flesta tillgängliga tekniker när vi gör prototyper i plast. Tillsammans väljer vi rätt metod och material för din prototyp oavsett om du behöver enstyck eller serietillverkning. Genom att erbjuda många tekniker har du möjlighet att kombinera metoder och material för ett optimalt resultat för din produkt. Några av de metoder vi använder är: 3d skrivare, detaljfräsning, vakuumgjutning och formsprutning.

Egen verktygstillverkning

Vi konstruerar och tillverkar verktyg till de olika tillverkningsmetoderna. Det gör att vi har stor kontroll över sekretess och tillverkningen och kan lättare styra prototypens kvalitet och leveranssäkerhet.

Noggrannhet och precision

Att arbeta med design och konstruktion ställer höga krav på noggrannhet och precision. Vi mäter och kontrollerar formar, verktyg och produkter kontinuerligt under arbetets gång.